Täna hommikul lehte lugedes avastasin, et on leiutatud uus alkoholi reklaamimise võimalus. Kirjuta aga artikkel ja olemas see ongi. Ripub netis 24h ja kõik lapsed ning ullikesed saavad seda lugeda, ilma et alkoholireklaamiseadus neile kaela sajaks.
Räägi sellest, et millegile pole reklaami tehtud ja reklaam on kohe olemas.
Olgu, ma ei vaidle – kirjatükk ise on naljakas stiilis ja väga hästi kirjutatud – kuid kerkib ülesse küsimus, kuidas saab teha sellisel moel reklaami? Ajalehe toimetused on suvel janusse suremas ja kuidagi muidu ei tule seda “kirjavaimu” peale, kui pole seda vana head märjukest libistada. Siis tuldigi mõttele, et kirjutame õlle kohta artikli ja küsime natuke “natuuras” tasu – õllesõbrad rahul ja meie oleme oma joogipoolise reklaami kätte saanud.

Olgu, et asi selge oleks siis siia ka veidike seadust. Eks igaüks lugegu ise, kas on seadust rikutud või pole seda tehtud.

§ 13. Lahja alkohoolse joogi reklaam

(1) Lahja alkohoolse joogi reklaam on keelatud:
1) televisioonis või raadios kella 7-st kuni kella 20-ni;
2) lasteaia, kooli või mõne teise haridusasutuse, laste- või noortekeskuse hoones, hoonel või nende vahetus läheduses;
3) staadionil ja statsionaarsel spordiareenil, võimlas või mõnes teises sportimiseks ettenähtud hoones, hoonel või rajatisel;
4) haigla või mõne teise tervishoiuasutuse hoones, hoonel või nende territooriumil;
5) trükiväljaandes, mis on suunatud peamiselt lastele või noortele või trükise leheküljel, kus avaldatakse peamiselt lastele või noortele suunatud teavet;
6) kino-, muuseumi-, teatri- või kontserdihoones, välja arvatud nendes asuvas alkohoolse joogi müügikohas.

(2) Lahja alkohoolse joogi reklaam ei tohi sisaldada:
1) viiteid või pildimaterjali filmi-, televisiooni-, popmuusika-, meelelahutus-, spordi- või teiste avaliku elu tegelaste kohta või joonis- või nukufilmide tegelaste kujutisi;
2) informatsiooni, sündmusi või tegevust, mis võiks jätta mulje, et alkohoolse joogi tarbimine on tähtis mõnel elualal heade tulemuste saavutamiseks.

(3) Keelatud on lahja alkohoolse joogi reklaamina käsitletav lahja alkohoolse joogiga seotud eseme või trükise müük või tasuta jagamine lastele või noortele.

(4) Kohalikul omavalitsusel on õigus määratleda piirkond, mida loetakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-4 nimetatud rajatiste lähedal asuvaks.

Advertisements